Nuttige links

Wachtdiensten


Noodnummers


  •  Internationale noodoproep: 112
  • Brandweer & Ziekenwagen: 100
  • Politiehulp: 101
  • Rode Kruis: 105
  • Tele-onthaal: 106
  • Kinder- en jongerentelefoon: 102
  • Antigifcentrum: 070 / 245 245
  • Wachtdienst apothekers: 0903 99 000
  • Belgische BrandwondenStichting: 02 / 649 65 89

Nuttige links


honoraria diensten

Wachthonorarium  6,33/9,50/0

Huisapotheker    37,86/0

GGG gesprek       25,10/0

Afbouw benzo     25,10/0

Medicatienazicht   101,17/0

Vaccinatie             15,50/0

Bepaling Cholesterol/HbA1c   30/25

Oligoscan           15